V povezavi s starim usnjem večkrat govorimo o antičnem ali patiniranem usnju. A oba izraza ne opisujeta povsem enakih stvari.

Tudi izraz antično usnje se deli na dve zvrsti.

Antično usnje zaradi starosti

Obstaja usnje, ki je Antično že zaradi starosti. O antikvitetah govorimo pri starosti 100 ali več ket. Redko od 50 let.

“Antično usnje”, zaradi starosti: Usnjen kovček, antične knjige, odtisnjeni stoli, Oetzis čevlji, odtisnjene mape, usnje tapete

Antično usnje zaradi izgleda

Kot antično usnje pa se označi tudi usnje, katero izgleda kot staro usnje. Običajno se izraz uporabi v primerih Chesterfield-Pohištva, starih pisalnih mizah in odtisnjenih stolih. Pri teh primerih ta izraz ni povezan s starostjo temveč z izgledom izdelka.

“Antično usnje”, zaradi izgleda:Slika 1 ina starost prirejen izgled, v izložbi trgovine s pohištvom. Ostalo je starejše Chesterfield-Pohištvo,a niso antikvitete

Usnje s “Patino”

O “Patini” govorimo , ko se usnje zardi staranja spremeni, a kljub temu ostane ‘‘lepo‘‘. Star steber z zlomi, ali stara lesena ladja s sledovi staranja je je lahko zelo lepa, kot slika, čeprav so to pravzprav poškodbe. Tako je tudi pri usnju. Usnje s Patino pa ne rabi biti staro 100 let in tudi ni potreben antični izgled

Starodobnik s čudovito patino, čeprav je usnje že delno natrgano.

Patina, katera vrednost starodobnika dvigne. Umazanija, sledovi barve in zbledelost niso poškodbe pač pa okras.

Pohištveno usnje s čudovito patino, čeprav je na usnju razlika v barvi zaradi staranja.

V teh primerih patina ni več lepa in zato ton i več pravi izraz za opis stanja. Usnje je že preveč poškodovano in ni več lepo.

Obrabljeno in spokano usnje je bolje opisati z mastnim ali poškodovanim izrazom kot pa s patino. Naslon za roke še ima sledove patine.

Patiniranje

Pod izrazom patiniranjerazumemo, če usnje ali usnjen izdelek obdelamo na način, da po obdelavi izgleda staro. Značilno je patiniranje z nanosom polprozornega temnega barvnega tona pri Chesterfield-Pohištvu. Usnje nato označimo kot prano usnje.

Vzorec 1 je šebrez patine. Vzorec 2 z nekoliko patine in Vzorec 3 zelo patiniran

Različno patinirano antično usne oz. prano usnje